Co to jest związek zawodowy

Zgodnie z Ustawą o związkach zawodowych (art. 1 ZwZawU) związek zawodowy to dobrowolna i samorządna organizacja ludzi pracy, powołana do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Jest to organizacja pracowników, którzy łączą się i organizują, aby wspólnie zabiegać o poprawę warunków pracy i respektowanie praw pracowniczych przez pracodawców, negocjować podwyżki i reprezentować załogę w rozmowach z pracodawcą. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” to największa w Polsce organizacja pracowników. Organizujemy i zrzeszamy pracowników różnych branż – od nauczycieli czy pielęgniarek, po górników i stoczniowców. Działamy na terenie całego kraju. Historia NSZZ „Solidarność” sięga roku 1980, kiedy to pracownicy wielu zakładów pracy w całym kraju, w tym także na Pomorzu Zachodnim, przystąpili do strajku. Walczyli wtedy nie tylko o podwyżki, ale także o możliwość tworzenia wolnych związków zawodowych i inne swobody obywatelskie. Ich determinacja i wspólne działanie utorowały Polsce drogę do demokracji. Dzisiaj nie musimy już walczyć o wolność, ale ludzie pracy wciąż borykają się z wieloma problemami: niskie zarobki, zwolnienia, likwidacja zakładów pracy, umowy śmieciowe, łamanie praw pracowniczych, mobbing, złe warunki pracy, brak wynagrodzenia za pracę – to tylko niektóre z nich. Jako „Solidarność” jesteśmy w stanie pomóc wszystkim pracownikom w walce o godną pracę.

Dlaczego warto być w „Solidarności”

Razem łatwiej bronić swoich praw! Pracownicy, którzy zorganizują się w związek zawodowy mogą wspólnie wynegocjować wyższe płace, lepsze traktowanie i korzystne układy zbiorowe pracy. Jako „Solidarność” posiadamy wiedzę i doświadczenie w relacjach z pracodawcami, którymi dzielimy się z naszymi Członkami. Razem możemy więcej! Tam gdzie działają związki zawodowe:
  • prawa pracownicze są bardziej respektowane przez pracodawców, dzięki stałej kontroli a także obowiązkowi przekazywania do zaopiniowania przez związek większości decyzji podejmowanych przez pracodawcę
  • łatwiej jest wynegocjować podwyżkę wynagrodzeń
  • pracownicy mają realny wpływ na warunki pracy
  • możliwe jest wynegocjowanie układu zbiorowego pracy, który reguluje wszelkie stosunki pomiędzy pracodawcą i pracownikami
  • pracownicy mają swoją reprezentację w strukturach zakładowych, np. w Funduszu Socjalnym
  • członkowie związku mogą korzystać z bezpłatnych porad prawnych i szkoleń związkowych, m.in. z zakresu prawa pracy, negocjacji, itp.
Pamiętaj! Pracodawca szybciej przychyli się do potrzeb pracowników, jeśli Ci będą zorganizowani i będą mówić jednym, silnym głosem.

Dołącz do nas!

Jeżeli nie jesteś jeszcze członkiem związku, dołącz do największej i najsilniejszej organizacji związkowej w Polsce! Jeśli w Twoim zakładzie pracy działa już Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” wystarczy, że wypełnisz deklarację członkowską i dostarczysz ją do komisji zakładowej. Jeśli w Twoim zakładzie pracy nie ma zarejestrowanego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” zaproponuj swoim kolegom i koleżankom założenie związku zawodowego. Im więcej członków Związku będzie w twoim miejscu pracy, tym większy wpływ będziecie mieli na warunki pracy i wysokość zarobków. Przy zakładaniu organizacji związkowej wesprze Was organizator związkowy Zarządu Regionu, który odpowie na wszystkie pytania, pomoże zorganizować spotkanie i przekonać pracowników do wstąpienia do „Solidarności”, pomoże przejść przez formalności i kolejne etapy związane z zarejestrowaniem organizacji związkowej w Twoim zakładzie pracy. Skontaktuj się z nami! Telefonicznie – pod numerem tel. 91 422 74 22. Pracownicy Działu Rozwoju Związku odpowiedzą na wszystkie pytania i rozwieją wszelkie wątpliwości.

Dołącz do nas!