Dar dla gimnazjum z Połuknia

Dodano na strone 19 listopada 2018
W poniedziałek, 19 listopada,  przedstawiciele Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego oraz Instytutu Kształcenia
Ustawicznego pojechali na Litwę, by  przekazać dzieciom z Połuknia książki, zebrane w specjalnej akcji na ich rzecz.

Akcją objęte zostało Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu. Uczniowie otrzymają kilkanaście kartonów z książkami. Będą wśród nich lektury, podręczniki, encyklopedie, słowniki, klasyka polskiej i światowej literatury oraz beletrystyka. Do Połuknia pojechały również kartony z przyborami szkolnymi oraz artykułami biurowymi. Wszystkie dary pochodzą ze zbiórki, przeprowadzonej wśród organizacji związkowych. Odzew na apel Zarządu Regionu i Instytutu Kształcenia Ustawicznego był bardzo duży.

To już kolejna akcja na rzecz Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu. W ramach wsparcia, udzielanego naszym rodakom,  przy udziale Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz innych podmiotów, polscy uczniowie z Litwy już dwukrotnie przyjechali do Szczecina. Ich szkołę udało się też wyposażyć w nowoczesne tablice multimedialne, projektory oraz szafki uczniowskie.