Czas na rozliczenie z fiskusem

Dodano na strone 6 marca 2019

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego przypomina wszystkim organizacjom związkowym, że 31 marca upływa termin złożenia w urzędach skarbowych informacji podatkowej z prowadzonej działalności (CIT-8, CIT-8/0, bilans, rachunek zysków i strat oraz informacji dodatkowej).

Organizacje, które udzieliły Zarządowi Regionu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1), zobligowane są do dostarczenia w formie papierowej w/w dokumentów do Grażyny Balickiej, Sekretarz ZR, do biura ZR, do dnia 22 marca. Po wyznaczonym terminie, koszt wysłania dokumentów  do urzędów skarbowych przez biuro rachunkowe, współpracujące ZR, będzie wyższy.

Jednocześnie informujemy, że obowiązek informacyjny wynika wprost z Ustawy z dn. 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.