Czas na przestrzeganie praw kobiet!

Dodano na strone 8 marca 2018

Podczas Międzynarodowego Dnia Kobiet, 8 marca, związkowcy w Europie wzywają do szybkiego przyjęcia proponowanej dyrektywy UE w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Prawodawstwo Unii Europejskiej w tej dziedzinie znacznie zwiększy możliwości zatrudnienia kobiet i umożliwi rodzicom bardziej zrównoważone korzystanie z urlopów rodzinnych.

Nowa dyrektywa, jeżeli zostanie przyjęta, to zgodnie z analizą zleconą przez EKZZ, wzmocni prawo w wielu państwach członkowskich:

• 10-dniowy płatny urlop ojcowski byłby wprowadzony w Austrii, na Cyprze, w Czechach, Niemczech, Chorwacji i na Słowacji;

• 4-miesięczny, płatny i nieprzenoszalny urlop rodzicielski poprawiłby prawa w Bułgarii, Irlandii, Włoszech, Holandii i Wielkiej Brytanii;

• 5-dniowy płatny urlop opiekuńczy ułatwiłby pracę osobom opiekującym się krewnymi w krajach takich jak Francja, Rumunia i Malta;

• prawo do żądania elastycznych umów o pracę byłoby wzmocnione w większości państw członkowskich UE, zwłaszcza na Cyprze, w Estonii i Rumunii.

grafika

„Przyjęcie dyrektywy ws. równowagi między życiem zawodowym a prywatnym istotnie poprawiłoby życie kobiet pracujących i opiekunów” – powiedział Luca Visentini, sekretarz generalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ). „Ale niektóre rządy sprzeciwiają się temu. Stanowczo namawiamy państwa członkowskie, aby nie stawiły kwestii budżetowych lub pomocniczości przed równością płci i prawami pracowniczymi. ”

„Nowe prawo powstrzymałoby niektóre kobiety od rezygnacji z pracy, obniżenia kosztów opieki zdrowotnej i usług socjalnych, umożliwiłoby pracującym ojcom przyjęcie sprawiedliwego podziału odpowiedzialności i zwiększenia równości płci” – powiedział Montserrat Mir, sekretarz konfederalny EKZZ. „Rządy i firmy powinny wspierać pracujących rodziców i opiekunów, a nie utrudniać im godzenie pracy z życiem rodzinnym”.

Projekt dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym został opublikowany przez Komisję Europejską w kwietniu 2017 r., i jest następstwem niepowodzenia UE w latach 2008-15, która nie wyraziła zgody na przedłużenie urlopu macierzyńskiego. Dyrektywa będzie omawiana przez ministrów pracy 15 marca br.

Według Eurostatu głównym powodem, dla którego kobiety w Europie nie pracują, jest to, że muszą one opiekować się dziećmi lub krewnymi cierpiącymi na choroby przewlekłe. Badania pokazują, że kobiety w Europie spędzają dwa razy więcej czasu na pracach domowych niż mężczyźni – nawet jeśli to mężczyźni są bezrobotni, a kobiety pracują.