Cennik opłat za rozliczenie podatkowe

Dodano na strone 18 stycznia 2019

W związku ze zmianami w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, niektórych innych ustaw oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych, istnieje konieczność składania dokumentów w nowej formule. I tak informacje (PIT-8C, PIT-11, PIT-R) i deklaracje (PIT- 8R) należy wysyłać wyłącznie elektronicznie do 31 stycznia 2019 r.,  a zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu od osób prawnych (CIT-8) – do 31 marca, także elektronicznie.

Wszystkich, którzy zdecydują się na udzielenie pełnomocnictwa przy rozliczeniu dokumentów Zarządowi Regionu, informujemy o wysokości ustalonych opłat:

CIT-8 i CIT-8/0 – 20 zł

PIT-11 -5 zł

PIT 4R- 5 zł