Bursztynowy ołtarz

Dodano na strone 15 października 2019

Do Zarządu Regionu wpłynął list, z prośbą o wsparcie budowy Bursztynowego Ołtarza Ojczyzny. Poniżej zamieszczamy jego treść.

„Szanowni Państwo, Bursztynowy Ołtarz Ojczyzny dzięki ofiarności i hojności darczyńców jest ukończony w 40%. Do dalszych prac potrzebny jest bursztyn, srebro, złoto, oraz około 2 km rurek miedzianych. Wszystkich, którzy mają taką możliwość, proszę o dalsze wsparcie w poszukiwaniu środków na realizację kolejnych zamówień potrzebnego materiału.
Wcześniejsze, kierowane tą drogą, do potencjalnych darczyńców prośby o dostarczenie materiałów i wpłaty, jako darowizny, zaowocowały odpowiedzią od 165 darczyńców, którzy łącznie, oprócz materiału, do 09.10.2019 ofiarowali 62.176,50 zł. Z tych pieniędzy za sumę 56.247,54 zł zakupiono niezbędny materiał do budowy poszczególnych elementów Ołtarza.
Wszystkim dotychczasowym darczyńcom indywidualnym, Komisjom Zakładowym, Sekcjom,Sekretariatom, Regionom i Firmom wręczyliśmy lub wysłaliśmy specjalne podziękowanie. Bóg zapłać za Wasze materialne i finansowe wsparcie na realizację Tego niepowtarzalnego solidarnościowego Dzieła.
Jeżeli budowa Bursztynowego Ołtarza Ojczyzny ma być dalej nieprzerwanie realizowana to konieczne są kolejne zakupy materiału. Do dalszych prac potrzebne będzie jeszcze po ~1000 mb rurek miedzianych o średnicy 8 i 6 mm. Na zakupu tego materiału brakuje jeszcze ~8.990 zł
Tych środków bez dalszego Waszego wsparcia raczej nie uzyskamy.
Złożenie zamówienia na rurki wiąże się z wymaganą przedpłatą za całe zamówienie, dlatego proszę o Państwa wsparcie i pomoc w dotarciu do potencjalnych darczyńców.
Zadeklarowaną kwotę, jako darowiznę na zakup rurek z miedzi do budowy Bursztynowego Ołtarza w Bazylice Św. Brygidy można wpłacać na konto: Region Gdański NSZZ ,, Solidarność”, ul. Wały Piastowskie 24; 80-855 Gdańsk – Bank Millennium O/Gdańsk
Nr 34 1160 2202 0000 0000 6189 1527 z dopiskiem ,,OŁTARZ”