Biuro Zarządu Regionu jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8-16


Dział Organizacyjny

Grażyna Balicka – Sekretarz Zarządu Regionu
e-mail: sekretarz@solidarnosc.szczecin.pl


Sekretariat

e-mail: solidarnosc@solidarnosc.szczecin.pl


Dział Rozwoju Związku

Izabela Wydra
dzialrozwoju@solidarnosc.szczecin.pl

 

Dział Prawny

Przemysław Zgórzak

e-mail: dzialprawny@solidarnosc.szczecin.pl
Ze względu na konieczność reprezentowania członków Związku przed sądami, przed przyjściem prosimy upewnić się telefonicznie, czy prawnicy są na miejscu.