Biuro Zarządu Regionu jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8-16


Dział Organizacyjny

Grażyna Balicka – Sekretarz Zarządu Regionu
e-mail: sekretarz@solidarnosc.szczecin.pl

Sekretariat

Weronika Sąsara-Sakuta
e-mail: solidarnosc@solidarnosc.szczecin.pl

Dział Rozwoju Związku

Martyna Kończak

Beata Woźniak
dzialrozwoju@solidarnosc.szczecin.pl

Redakcja „Jedność”

Katarzyna Stróżyk                                                                                                                                                                                                                                               redakcja@solidarnosc.szczecin.pl

Dział Prawny

Przemysław Zgórzak

Wiktor Krukowski

e-mail: dzialprawny@solidarnosc.szczecin.pl
Ze względu na konieczność reprezentowania członków Związku przed sądami, przed przyjściem prosimy upewnić się telefonicznie, czy prawnicy są na miejscu.