Biuro Zarządu Regionu jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8-16


Dział Organizacyjny

Grażyna Balicka – Sekretarz Zarządu Regionu
e-mail: sekretarz@solidarnosc.szczecin.pl


Sekretariat

Weronika Sąsara
e-mail: solidarnosc@solidarnosc.szczecin.pl


Dział Rozwoju Związku

Izabela Fras
dzialrozwoju@solidarnosc.szczecin.pl


Dział Prawny

Przemysław Zgórzak
Ewelina Młynarczyk

e-mail: dzialprawny@solidarnosc.szczecin.pl
Ze względu na konieczność reprezentowania członków Związku przed Sądami, przed przyjściem prosimy upewnić się telefonicznie czy prawnicy są na miejscu.