Będą podwyżki w miejskiej budżetówce!

Dodano na strone 22 października 2018

Mieczysław Jurek -przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego, podpisał porozumienie z Ryszardem Słoką, Sekretarzem Miasta, o regulacji płac w miejskich jednostkach budżetowych. Zgodnie z jego zapisami, pracownicy sfery komunalnej otrzymają podwyżkę w wysokości średnio 200 złotych brutto na etat od 1 stycznia 2019 roku. Umowa zawiera także zapis, że negocjacje o podwyżkach na rok  2020 rozpoczną się od minimalnej kwoty 150 złotych brutto średnio na etat.

Łączna kwota przeznaczona na regulacje płac w 2019 roku wynosi 20 milionów złotych. Podwyżki obejmą ponad 6,5 tysiąca pracowników miejskich jednostek budżetowych.

Zawarte porozumienie jest realizacją uchwały Rady Miasta z 2015 roku. Według jej zapisów, przy ustalaniu kolejnych budżetów miasta, przedstawiciele związków i miasta mają od czerwca każdego roku rozpoczynać proces negocjacji, do października zaś go kończyć, tak, by uzgodnienia mogły wejść w życie od nowego roku kalendarzowego i budżetowego.