Apel ws. pracowników pomocy społecznej

Dodano na strone 18 lutego 2019

Zamieszczamy apel, skierowany do wszystkich Regionów NSZZ „Solidarność”, dotyczący przystępowania do organizacji związkowych w domach pomocy społecznej, oraz postulaty Krajowej Sekcji Pomocy Społecznej do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.