Apel Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Dodano na strone 6 września 2019

Otrzymaliśmy apel KSOiW NSZZ „Solidarność, podpisany przez przewodniczącego Ryszarda Proksę. Poniżej przedstawiamy jego treść.

Ratujmy „Przegląd Oświatowy”

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przez aklamację przyjęła apel do wszystkich struktur i wszystkich członków związku o wpłacanie dobrowolnej składki w wysokości 1 zł. od członka związku na rzecz Stowarzyszenia Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność” w celu kontynuowania jego działalności wydawniczej, min. czasopisma „Przegląd Oświatowy”.

„Przegląd Oświatowy” to „dziecko” Solidarności oświatowej. To jedyny periodyk wydawany przez „Solidarność” omawiający sprawy pracowników oświaty oraz edukacji
i wychowania młodego pokolenia. Działalność Stowarzyszenia Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność” nierozerwalnie złączona jest z pracą związkową Krajowej Sekcji Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Stowarzyszenie zostało powołane w 2000 roku w celu wspomagania działań statutowych Sekcji. Prowadzi działalność wydawniczą, szkoleniową, charytatywną i badawczą. To dzięki tej instytucji pożytku publicznego wydawany jest dwutygodnik „Przegląd Oświatowy”, kalendarze i informatory związkowe. Wiele publikacji służy informowaniu związkowców, poradom prawnym, wreszcie promocji NSZZ „Solidarność”. W ramach Stowarzyszenia IPN „Solidarność” wydano szereg opracowań wspomagających pracę nauczycieli, w tym mających charakter prac naukowych.

Stowarzyszenie wespół z KSOiW NSZZ „Solidarność” było organizatorem licznych konferencji, szkoleń, konkursów historycznych (w tym dotyczących NSZZ „Solidarność”) czy sympozjów. Bodaj żadna branża zrzeszona w NSZZ „Solidarność” nie może pochwalić takim dorobkiem.

Wpłaty należy dokonywać na konto KSOiW z dopiskiem: Ratujmy „Przegląd Oświatowy”:

63 1240 2920 1111 0000 4499 9540 Pekao S.A.