Apel do pracodawców ws. ograniczenia ryzyka zachorowania na odrę

Dodano na strone 21 stycznia 2019

W związku ze stwierdzeniem na terenie województwa zachodniopomorskiego przypadków zachorowań na odrę, Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego apeluje do pracodawców o podjęcie działań profilaktycznych, mających na celu zapobieżenie epidemii.

Jak informuje Państwowa Inspekcja Pracy, zgodnie z art. 226 pkt 1 Kodeksu Pracy, pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.
Sposoby zmniejszenia ryzyka dla zagrożeń czynnikami biologicznymi wskazane zostały w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. z 2005 r., poz. 716, ze zm. Dz.U. z 2008 r., poz. 288).
Jednym ze sposobów ograniczenia ryzyka dla czynników biologicznych są szczepienia ochronne przeprowadzane przez pracodawcę i na koszt pracodawcy, w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności (Dz.U. z 2012 r. poz. 40).

Zarząd Regionu przypomina, że szczepienie jest jedyną skuteczną metodą uniknięcia zakażenia. Rekomenduje także pracodawcom przeprowadzenie akcji szczepień, niwelując tym samym ryzyko wzrostu zachorowań w regionie oraz kosztów ewentualnej absencji chorobowej pracowników.

20190121_115714