Akcja w sklepach Castorama

Dodano na strone 25 listopada 2019

W poniedziałek, w sklepach Castorama w całej Polsce, odbyły się akcje ulotkowe, w obronie zwolnionych związkowców.

Akcja związana jest z wydarzeniami w 9 miastach Polski, gdzie zwolnieni z pracy zostali przewodniczący organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” przy sieci Castorama. Firma zarzuciła im działanie na szkodę firmy, poprzez umieszczanie we wpisach na portalach społecznościowych wpisów, w których piętnowali przypadki nieprzestrzegania przepisów prawa pracy i zasad BHP.

„Solidarność” uważając działanie Castoramy za bezprawne, zorganizowała akcję wręczania klientom sklepu ulotek informujących o sposobie traktowania pracowników przez pracodawcę.