Kwestionariusz informacyjny

Dodano na strone 6 czerwca 2019

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność”  Pomorza Zachodniego w związku z realizacją Uchwały KK nr 14/10 ws. aktualizacji danych o stanie Związku, zwraca się z prośbą o przesłanie pocztą lub na adres e-mail: solidarnosc@solidarnosc.szczecin.pl   wypełnionego kwestionariusza informacyjnego organizacji

zakładowej/międzyzakładowej/podzakładowej/wydziałowej/oddziałowej NSZZ „Solidarność” w terminie
do 15 lipca 2019 r.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku przesyłania kwestionariusza do Zarządu Regionu, zgodnie z §2 ww. Uchwały tzn. do 15 lipca danego roku – zawierające informacje wg stanu na dzień 30 czerwca tegoż roku; do 15 stycznia roku następnego  – zawierające informacje wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.